บริษัท อังไถ่ จำกัด

บริษัทอังไถ่ยินดีร่วมงานกับทุกบริษัทไม่ว่าจะบริษัทใหญ่หรือบริษัทเล็ก เรายินดีส่งตัวอย่างเส้นใยของเราและยินดีให้บริการคุณเสมอ

พวกเราคือ อังไถ่

อังไถ่ เป็นภาษาจีน มีความหมายว่าเจริญเติบโตใหญ่ในเมืองไทยได้ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการรีไซเคิลพลาสติกตั้งแต่ปี พ.ศ.2550 ก่อตั้งโดยนายระวี รวิรุจิพันธุ์โดยเล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหาภาวะโลกร้อนและขยะที่ล้นอยู่ในปัจจุบันบริษัทอังไถ่มีแนวคิดในการนำขวดพลาสติกที่ใช้แล้วเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลเพื่อผลิตเป็นเส้นใยสังเคราะห์ที่สามารถแปรรูปเป็นสินค้าได้หลากหลายชนิดเพื่อเกิดประโยชน์แก่อุตสาหกรรมสิ่งทอ,เครื่องนอน, รถยนต์ เป็นต้น อีกทั้งยังเป็นทางเลือกใหม่ในการใช้วัตถุดิบจากการรีไซเคิลซึ่งเป็นวัตถุดิบคุณภาพยั่งยืน และมีคุณสมบัติที่ดี ที่สำคัญราคาถูกเหมาะสำหรับเป็นวัตถุดิบทดแทนซึ่งเป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมมากมาย

อังไถ่ ในวันนี้

วันนี้ บริษัทอังไถ่มีกำลังผลิตที่ 1500 ตัน/เดือนที่พร้อมอำนวยความสะดวกให้แก่ท่าน เราเติบโต มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักที่ไว้ใจกับลูกค้า เพราะคุณภาพของเส้นใยที่เราภูมิใจซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของบริษัทและความสำคัญหลักที่เราคำนึงถึงอยู่เสมอเราได้ร่วมงานกับลูกค้าจากหลายประเทศเช่น ไทย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ ญี่ปุ่น เกาหลี ไต้หวัน อินเดีย สวีเดน และอเมริกา เป็นต้น ซึ่งเรายินดีและดำรงไว้ซึ่งความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าของเราเสมอมา เราพร้อมฟังเสียงตอบรับทั้งในแง่บวกและแง่ลบเพื่อที่จะพัฒนาตัวเองและเส้นใยอยู่ตลอดเวลา

นอกจากนี้บริษัทอังไถ่มีความภาคภูมิใจเป็นอย่างมากที่เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยลดปริมาณขยะตามที่หวังไว้ เรามีการเตรียมขวดพลาสติกรีไซเคิลจากทั่วประเทศไทยไว้เป็นจำนวนมากเสมอเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตและเลือกใช้ขวดรีไซเคิลชั้นดีเพื่อคุณภาพที่ดีของสินค้า ดังนั้นเราจึงเป็นที่รู้จักและมีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ขายขวดรีไซเคิลทั่วประเทศไทย

บริษัทอังไถ่ยินดีร่วมงานกับทุกบริษัทไม่ว่าจะบริษัทใหญ่หรือบริษัทเล็ก เรายินดีส่งตัวอย่างเส้นใยของเราและยินดีให้บริการคุณเสมอ จากประสบการณ์การทำงานเราพร้อมให้บริการคุณตั้งแต่ รับออเดอร์ ปรับคุณภาพสินค้าให้ตรงความต้องการ การขนส่งสินค้าทั้งภายในและต่างประเทศที่ตรงต่อเวลาและการบริการดูแลหลังการขาย ด้วยศักยภาพของเราเราจะทำทุกอย่างอย่างมีประสิทธิภาพ เพราะความสำเร็จของลูกค้าคือความสำเร็จของเรา