ANGTAI COMPANY

รับซื้อในราคาสูง

  • ขวดอัดก้อน PET สีขาว สีฟ้า สีรวม
  • เกล็ดขวดโม่ขาว PET สีฟ้า สีเขียว
  • เกล็ดขวดโม่สีฟ้า PET, เม็ดชิป
  • สายรัด PET
  • หลอดพรีฟอร์ม PET ทุกสี
  • เศษพลาสติก PET Waste จากโรงงานอุตสาหกรรม
  • เศษพลาสติก PET Waste จากโรงงานอุตสาหกรรม
  • ถาดโม่PET จำนวนมาก

ขวด PET โปร่ง

อัพเดรตล่าสุด 8 ม.ค. 2560

77.00 บาท /กก.

ขวด PET โปร่งแกะฉลาก

อัพเดรตล่าสุด 8 ม.ค. 2560

18.00 บาท /กก.

แผ่นถาด PET สีขาวใส

อัพเดรตล่าสุด 7 ม.ค. 2560

20.00 บาท /กก.

ขวดใสอัดก้อน PET

อัพเดรตล่าสุด 8 ม.ค. 2560

18.00 บาท /กก.

หลอดพรีฟอร์ม PET

อัพเดรตล่าสุด 8 ม.ค. 2560

10.00 บาท /กก.

เกล็ดขวด PET โม่ล้างน้ำร้อน

อัพเดรตล่าสุด 8 ม.ค. 2560

27.00 บาท /กก.

เกล็ดขวด PET โม่ล้างน้ำเย็น

อัพเดรตล่าสุด 8 ม.ค. 2560

26.00 บาท /กก.

เกล็ดชวด PET โม่สีฟ้า

อัพเดรตล่าสุด 10 ม.ค. 2560

26.00 บาท /กก.

ชิ้นงานถาดใส ฟิล์ม PET โม่

อัพเดรตล่าสุด 8 ม.ค. 2560

24.00 บาท /กก.

PET ก้อนโม่สีขาวนม

อัพเดรตล่าสุด 8 ม.ค. 2560

18.00 บาท /กก.

ชิ้นงานถาด,ฟิล์ม PET โม่สีขาวใส ไม่ล้าง

อัพเดรตล่าสุด 8 ม.ค. 2560

20.00 บาท /กก.

เม็ดชิป PET สีขาวใส

อัพเดรตล่าสุด 8 ม.ค. 2560

28.00 บาท /กก.

เม็ดชิป PET สีขาวนม

อัพเดรตล่าสุด 8 ม.ค. 2560

15.00 บาท /กก.

ขวด PET โม่สีต่างๆ

อัพเดรตล่าสุด 10 ม.ค. 2560

14.00 บาท /กก.

ขวดโม่ PET สีฟ้า

อัพเดรตล่าสุด 18 ม.ค. 2560

26.00 บาท /กก.

ขวดโม่ PET สีเหลือง

อัพเดรตล่าสุด 18 ม.ค. 2560

14.00 บาท /กก.

PET โม่ สีผสม

อัพเดรตล่าสุด 8 ม.ค. 2560

10.00 บาท /กก.

Wast PET

อัพเดรตล่าสุด 8 ม.ค. 2560

0.00 บาท /กก.

เม็ดชิป PET สีเหลือง

อัพเดรตล่าสุด 4 ม.ค. 2560

20.00 บาท /กก.

เม็ดข้าวโพด PET

อัพเดรตล่าสุด 18 ม.ค. 2560

0.00 บาท /กก.

สายรัดโม่ PET สีเขียว

อัพเดรตล่าสุด 5 ม.ค. 2560

0.00 บาท /กก.

ฟิล์มม้วนสูง

อัพเดรตล่าสุด 8 ม.ค. 2560

0.00 บาท /ตัน.

PET ก้อน สีขาวนม

อัพเดรตล่าสุด 8 ม.ค. 2560

15.00 บาท /ตัน.